این کشف در محوطه‌ای باستانی نزدیک روستایی قدیمی در اکوادور انجام شد. این محوطه میزبان قدیمی‌ترین رسوبات تاکنون شناخته‌شده از تمدن مایا- چینچیپ است.

بلیک و گروهش در این محوطه بقایای سرامیک‌هایی کشف کردند که به دقت پرداخت شده بودند و به‌نظر می‌رسید ظروفی باشند که مایاها برای آماده‌کردن نوشیدنی برپایه کاکائو از آن استفاده می‌کردند.

دانشمندان برای تایید این نظریه از یکی از این ظروف که بقایای کربنی‌شده خوراکی پخته‌شده‌ای در آن مشاهده می‌شد نمونه‌برداری کردند. نتایج بررسی این نمونه دانه‌های نشاسته‌ای مشابه آن چیزی را نشان داد که در قوزه دانه‌های درخت کاکائو وجود دارد.

در ادامه این تحقیقات، امضای شیمیایی تئوبرومین را کشف کردند. ماده شیمیایی تئوبرومین، آلکالوئیدی گزانتینی است که فقط در دانه‌های درخت کاکائو بالغ یافت می‌شود.

در مرحله آخر، این دانشمندان دی‌ان‌ای استخراج‌شده از این سرامیک‌های را تجزیه تحلیل کردند و دریافتند که این دی‌ان‌ای دقیقا با دی‌ان‌ای درخت امروزی کاکائو انطباق دارد.

تا پیش‌از این، قدیمی‌ترین ردپای کاشت درخت کاکائو در مکزیک در آمریکای مرکزی کشف شده بود که قدمتش به ۳ هزار و ۹۰۰ سال قبل می‌رسید.