غزلیات و فالنامه کامل حافظ

فالنامه کامل حافظ
نیت کنید و فال بگیرید

مشهور است که امروز در خانهٔ هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود. ایرانیان طبق رسوم قدیمی خود در روزهای عید ملی یا مذهبی نظیر نوروز بر سر سفره هفت سین، و یا شب یلدا، با کتاب حافظ فال می‌گیرند. برای این کار، یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی که بتواند شعر را به خوبی بخواند یا کسی که دیگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می‌گیرد ابتدا نیت می‌کند، یعنی در دل آرزویی می‌کند. سپس به طور تصادفی صفحه‌ای را از کتاب حافظ می‌گشاید و با صدای بلند شروع به خواندن می‌کند.


آداب فال گرفتن

معمولا رسم است که با کتاب ناقض و یا پاره نباید فال گرفت و همچنین در هنگام فال گرفتن با کتاب غزل های میان کتاب معمولا از شانس بیشتری برخوردار هستند. به همین دلیل فالنامه کامل حافظ در اختیار شما قرار داده شده که تمامی غزل ها شانس یکسانی برای فال گرفتن دارند. حال با رعایت این آداب اولیه کافیست نیت و یا آرزو کنید و سپس خواجه حافظ را به خدا و یا معشوقش شاخه نبات قسم دهید سپس فاتحه ای بفرستید که معمولا به این صورت است :
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
19 آذر 1397
از سر کوی تو هر کو به ملالت برود
19 آذر 1397
چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
19 آذر 1397
از دیده خون دل همه بر روی ما رود
19 آذر 1397
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
19 آذر 1397
کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
19 آذر 1397
در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
19 آذر 1397
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
19 آذر 1397
مسلمانان مرا وقتی دلی بود