آپ
۶ مرداد ۱۳۹۷
 مهم ترین عادت های افراد موفق درمحل کار
مهم ترین عادت های افراد موفق درمحل کار
۳ مرداد ۱۳۹۷
 تاریخی از دارو تا کالایی جهانی (کوکاکولا)
تاریخی از دارو تا کالایی جهانی (کوکاکولا)
۳ مرداد ۱۳۹۷
 افزایش بازده کارمندان شرکت
افزایش بازده کارمندان شرکت