ناصر حسینی تبریزی گفت: رستوران‌های شمال شهر تهران حدود ۳۰ درصد و رستوران‌های جنوب شهر ۶۰ تا ۷۰ درصد مشتریان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش گفت: قیمت مواد اولیه رستوران‌ها بیشتر از ۵۰ درصد گرانتر شده و حالا آنها مجبورند قیمت غذاهایشان را افزایش دهند و همین موضوع موجب شده است که مشتریان رستوران‌ها به شدت کاهش داشته باشند.

به گفته تبریزی رستوران‌های زیادی درخواست تغییر کاربری به اتحادیه‌هایشان داده‌اند.

وی افزود: برخی از رستوران‌داران تهرانی هم می‌گویند غذاهای گرانقیمت مشتریان خود را از دست داده‌اند و این روزها مردم بیشتر از همیشه به قیمت غذاها توجه می‌کنند.

البته این نکته نیز وجود دارد که معدود رستوران های مدرن با دیزاین خلاق و ایده های جدید همچنان مشتری های خود را دارند ولی آمار رسمی  حاکی از آن است که افزایش قیمت ها وگرانی ها تاثیر مستقیمی روی کسب وکار اکثر رستوران ها گذاشته است.