# شبکه های اجتماعی

10 دی 1400
بنیانگذار تلگرام در صدر میلیاردرهای روسی در سال 2021
1 آبان 1397
کمپانی فیس بوک
دستور ژاپن به فیس بوک برای حفظ دیتای کاربران
25 مرداد 1397
آیا وقت گذراندن در رسانه های اجتماعی بر زندگی شما تاثیر می گذارد؟