# امتحانات پایان ترم

25 فروردین 1401
برنامه امتحانات نهایی خرداد اعلام شد
11 آبان 1400
امتحانات پایان ترم دانشگاه ها حضوری می شوند
6 اردیبهشت 1400
آخرین اخبار درباره نحوه برگزاری آزمون پایان سال تحصیلی !