۱۳ فروردین ۱۳۹۸
 جنگل دو هزار تنکابن : جنگلی بکر و مه آلود
جنگل دو هزار تنکابن : جنگلی بکر و مه آلود
۳ اسفند ۱۳۹۷
 دریاچه الیمالات نگینی میان جنگل های مازندران
دریاچه الیمالات نگینی میان جنگل های مازندران
۶ آذر ۱۳۹۷
 بلندترین آبشارهای جهان در کجا قرار دارند؟ (قسمت اول)
بلندترین آبشارهای جهان در کجا قرار دارند؟ (قسمت اول)
۲۰ آبان ۱۳۹۷
 چشمه آب گرم میانج زنجان را بشناسید
چشمه آب گرم میانج زنجان را بشناسید
۲۳ مهر ۱۳۹۷
 ژئوپارک دومولی ؛ جاذبه دیدنی اما ناشناخته اردبیل
ژئوپارک دومولی ؛ جاذبه دیدنی اما ناشناخته اردبیل