گویا در سال 2013 نیز همین موضوع رخ داده بود و تارهای عنکبوت سراسر شهر را پوشانده بودند. اما دلیل این پدیده‌ی عجیب چیست؟ چرا عنکبوت‌ها به این شهر علاقه‌مند هستند؟

تحقیقات نشان داده است که در زمان خاصی از سال، شمار نوعی پشه در شهر Aitoliko زیاد می‌شود و از قضا عنکبوت‌ها به شکار این نوع حشرات علاقه‌مند هستند. شکار پشه‌ها سبب رشد و زاد و ولد سریع عنکبوت‌ها می‌شود، همچنین آنها برای شکار حشرات به وسیله‌ی تارهای خود دامی وسیع در سراسر شهر پهن می‌کنند که باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان یونانی می‌شود.

مردم یونان برای برهم نزدن اکوسیستم اقدامی برای از بین بردن پشه‌ها و یا عنکبوت‌ها انجام نمی‌دهند و ازدیاد تار عنکبوت‌ها را بخشی از طبیعت سرزمینشان به حساب می‌آورند.

یونان

 یونان