# نفیسه روشن

28 بهمن 1397
آرایش الهام حمیدی
آرایش غلیظ الهام حمیدی و نفیسه روشن در روز عشق !
22 مهر 1397
قرار ملاقات سردار آزمون با خانم بازیگر درحاشیه اردو تیم ملی