# نخل

5 آذر 1400
نخل‌های جنجالی از قطر به ایران برگشت خوردند !
25 آبان 1400
فروش نخل های ایرانی به قطر برای جام جهانی 2022 !