# نایب قهرمان آسیا

2 آذر 1397
میلاد زکی پور
پارتی پرسپولیسی ها کلفت تر است!
20 آبان 1397
پرسپولیس
پرسپولیس در حسرت جام ماند