# طلاق بهاره رهنما

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
بهاره رهنما فیلم زندگی اش را ساخت / پشت پرده طلاق های بهاره رهنما !
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
بهاره رهنما بالاخره درباره طلاقش از حاجی واکنش نشان داد