# سرمربی تیم ملی

1 اسفند 1397
مربی خشن و ناموفق جدیدترین گزینه تیم ملی ایران شد
27 بهمن 1397
علی دایی و برانکو
4 گزینه نهایی برای تیم ملی ایران: علی دایی، امیر قلعه نویی، برانکو و شفر