# حاشیه بهاره رهنما

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
بهاره رهنما فیلم زندگی اش را ساخت / پشت پرده طلاق های بهاره رهنما !
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
بهاره رهنما بالاخره درباره طلاقش از حاجی واکنش نشان داد
۱۸ آبان ۱۴۰۰
حاشیه سازی دوباره بهاره رهنما / توهین وقیحانه به قشر آسیب پذیر جامعه !