# تعطیلی مدارس

28 بهمن 1397
تعطیلی مدارس 28 بهمن 97
امروز یکشنبه 28 بهمن یخبندان و تداوم بارش کدام مدارس را تعطیل کرد
27 بهمن 1397
تعطیلی مدارس 27 بهمن 97
امروز شنبه 27 بهمن به علت بارش برف برخی مدارس تعطیل است