# اختلال شناختی

۵ دی ۱۳۹۷
بهبود اختلال شناختی با 6 ماه تمرین ورزشی
۹ آبان ۱۳۹۷
تشخیص آلزایمر با اسکن چشم در عرض چند ثانیه