۵ بهمن ۱۴۰۰
 ایران در آستانه پیک ششم کرونا / آماده باش مراکز درمانی در سراسر کشور
ایران در آستانه پیک ششم کرونا / آماده باش مراکز درمانی در سراسر کشور
۱ بهمن ۱۴۰۰
 کاهش حس بویایی بر اثر کرونا با ژنتیک بیمار مرتبط است
کاهش حس بویایی بر اثر کرونا با ژنتیک بیمار مرتبط است
۱۷ دی ۱۴۰۰
 مرگ سالانه 1.8 میلیون نفر در جهان به‌دلیل آلودگی هوا
مرگ سالانه 1.8 میلیون نفر در جهان به‌دلیل آلودگی هوا
۱۴ دی ۱۴۰۰
 محموله جدید واکسن کرونا وارد کشور شد
محموله جدید واکسن کرونا وارد کشور شد
۱۳ دی ۱۴۰۰
 ویروس کرونا ساختار ریه را تغییر می‌دهد !
ویروس کرونا ساختار ریه را تغییر می‌دهد !
۱۰ دی ۱۴۰۰
 3 ماه پس از دریافت دز دوم واکسن کرونا دز یادآور تزریق شود
3 ماه پس از دریافت دز دوم واکسن کرونا دز یادآور تزریق شود
۹ دی ۱۴۰۰
 اُمیکرون با جهش‌های دیگر کرونا چه تفاوتی دارد؟
اُمیکرون با جهش‌های دیگر کرونا چه تفاوتی دارد؟
۷ دی ۱۴۰۰
 ایران چگونه از امیکرون می‌گریزد؟
ایران چگونه از امیکرون می‌گریزد؟