۱۵ فروردین ۱۳۹۸
 20 نقل قول الهام بخش از کارآفرینان موفق
20 نقل قول الهام بخش از کارآفرینان موفق
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
 6 نکته هوشمندانه برای مدیریت یک استارت آپ
6 نکته هوشمندانه برای مدیریت یک استارت آپ
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
 مهم ترین سخنان استیو جابز برای اتخاذ تصمیم های تعیین کننده
مهم ترین سخنان استیو جابز برای اتخاذ تصمیم های تعیین کننده
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
 12 نقل قول الهام بخش از هنری فورد بنیانگذار خودروسازی مدرن
12 نقل قول الهام بخش از هنری فورد بنیانگذار خودروسازی مدرن
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
 اگر مدیری این حرف ها را تکرار می کند بدانید نالایق است
اگر مدیری این حرف ها را تکرار می کند بدانید نالایق است
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
 مهارت هایی برای مدیریت استارت آپ
مهارت هایی برای مدیریت استارت آپ
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
 بازاریابی محتوا چیست؟
بازاریابی محتوا چیست؟
۹ بهمن ۱۳۹۷
 زندگینامه بیل گیتس ، موسس مایکروسافت و نماد ثروت آفرینی
زندگینامه بیل گیتس ، موسس مایکروسافت و نماد ثروت آفرینی